תקנון

תקנון אתר "בוס-דיגיטל" מקבוצת "אלידור"

אתר האינטרנט "בוס דיגיטל" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המעניק שירות עיצוב ואחסון של כרטיסי ביקור דיגיטליים (להלן: "השירות") ללקוחות פרטיים ועסקיים.

מסמך זה מאגד את התנאים (להלן: “החברה"), 7546302, לבין גולשי האתר העושים שימוש בשירות ('המשתמש/ים'). 

שימוש באתר מהווה הסכמה לכללים הכתובים בתקנון זה.

השימוש באתר

 • על המשתמשים באתר חלה האחריות הבלעדית על כל תוכן שיתפרסם בכרטיס ביקור הדיגיטלי שלו.
 • בשום מקרה, החברה  לא תהייה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש או בשירות האתר.
 • הכרטיס הדיגיטלי פתוח לקהל הרחב. לכן, מספרי הטלפון המופיעים בו וכל פרט אחר בו חשופים למשתמשי האתר בארץ ומעבר לים.
 • המשתמש מאשר לחברה להציג את כרטיס הביקור הדיגיטלי שיצר לצרכי פרסום של האתר ללא כל הגבלה.

ההרשמה לאתר

 • במסגרת ההרשמה המשתמשים נדרשים למסור מידע אישי. מדיע זה נשמר בשרתי החברה. אם קיים מידע שהמשתמש אינו מעוניין שישמר, אל תעדכנו אותו באתר.
 • כל טעות המופיעה באתר ניתנת לתיקון על ידי פניה לשירות הלקוחות. 
 • המשתמש הוא האחראי הבלעדי לתוכן המופיע על כרטיס הביקור הדיגיטלי.
 • המשתמש מוותר על זכותו טענה לטעויות או פרסום מידע שגוי. עם זאת, ניתן לבדוק את המידע המופיע באתר ולדווח לחברה לתקנו.

גיבוי המידע

 • החברה אינה מתחייבת לשמור גיבוי של המידע באתר.
 • במידה והחברה תחליט להפסיק את פעילותו של האתר בכל רגע נתון, תשמר זכותה לעשות כן.

סימני מסחר

 • סימני המסחר ולוגו המופיעים בכרטיס ביקור הדיגיטלי אינם רכושו הרוחני של האתר. 
 • על גולשי האתר להשתמש אך ורק בסימנים מסחריים עליהם יש להם זכויות יוצרים.
 • כל תביעה או טענה בדבר הפרת זכויות יוצרים בשל שמירת תמונה, לוגו או תוכן אחר כנגד האתר היא באחריות המשתמשים.
 • אין להזין תוכן מוגן בזכויות יוצרים לאתר.
 • אין להשתמש באתר לצרכי הפצת תוכן למבוגרים בלבד או תמונות קטינים.
 • החברה שומרת על זכותה להסיר כרטיסי ביקור מהאתר ללא הודעה מוקדמת.
 • החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את כרטיסי הביקור ולהכניס לתוכו תכניים פרסומיים בכל עת לפי שיקולה.
 • החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את המחירים לפי רצונה.

שימוש בעוגיות

החברה משתמשת בטכנולוגיית "עוגיות" ובטכנולוגיות דומות המאחסנות מידע מסוים במכשיר הנייד או במחשב של המשתמשים זאת לצורך שיפור שירותי החברה למשתמשים, איסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, אימות נתונים, התאמת האתר להעדפות המשתמשים לצרכי אבטחת מידע ועוד.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו.

סמכות השיפוט

 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
 • סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז צפון בישראל.